AuroFocus Psychotherapie voor Kinderen en Jongeren

Aanmelding

Voor een vergoeding van de psychotherapie door uw ziektekostenverzekeraar is een verwijzing nodig van de huisarts of een andere arts voor de Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar kan dat ook een beschikking van de gemeente zijn. Daarna kunt u uw kind of u zelf telefonisch aanmelden (076-5610205).

U krijgt dan een aanmeldingsformulier toegestuurd en zodra dat ingevuld ontvangen is wordt u of uw kind op de wachtlijst geplaatst. Zodra u aan de beurt bent wordt u opgeroepen voor een eerste gesprek. Bij het eerste gesprek dient u uw verwijskaart (of dat van uw kind), identiteitsbewijs en zorgverzekeringspas mee te nemen.

De aanmeldwachttijd (tijd tussen aanmelding en intakegesprek) is momenteel ongeveer 2 à 3 maanden. Na de intake en het onderzoek gaat de behandeling direct van start. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.