AuroFocus Psychotherapie voor Kinderen en Jongeren

Eigen bijdrage

Bij behandelingen binnen de GGZ is geen sprake van een eigen bijdrage. Wel dient u rekening te houden met het eigen risico dat door de zorgverzkeraar in rekening kan worden gebracht.

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraken worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. De zorgverleners dienen de kosten zelf (particulier) bij hun cliënten in rekening te brengen. Voor mijn praktijk geldt dat een niet nagekomen of te laat afgemelde (minder dan 24 uur voor de afspraak) afspraak gedeeltelijk in rekening zal worden gebracht. Hiervoor geldt een bedrag van €40,-. Let op, dit geldt ook bij ziekte!