AuroFocus Psychotherapie voor Kinderen en Jongeren

Geheimhouding en dossierbeheer

De geheimhoudingsplicht en het beheer van uw dossier geschiedt volgens de beroepsethische code voor BIG geregistreerde psychotherapeuten door de NVVP.

Op de site van de NVVP vindt u meer informatie hierover.