AuroFocus Psychotherapie voor Kinderen en Jongeren

Waarom psychotherapie?

Met behulp van psychotherapie kunnen kinderen, jongeren en volwassenen hun moeilijkheden en klachten overwinnen of (hun) beperkingen leren accepteren en een nieuw perspectief in het leven vinden. Zelfvertrouwen, creativiteit, energie en levensvreugde krijgen dan weer kans om te groeien.

Psychotherapie valt onder de GGZ. De GGZ wordt in Nederland onderverdeeld in basis GGZ (BGGZ, voorheen eerstelijns GGZ) en specialistische GGZ (SGGZ, voorheen tweedelijns GGZ). De BGGZ richt zich op de meer eenvoudige problematiek die kortdurend behandeld kan worden, terwijl de SGGZ zich richt op de meer complexe problematiek, die meer intensieve behandeling nodig heeft. Ik behandel cliënten die verwezen zijn voor BGGZ én SGGZ.