AuroFocus Psychotherapie voor Kinderen en Jongeren

Wat is een DBC?

Aan het begin van de behandeling wordt een DBC geopend. Als zorgaanbieder ben ik verplicht uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden vast te leggen in deze DBC.

Als de behandeling afgerond wordt of de DBC één jaar oud is, sluit ik de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling (tot dan toe) gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maak ik een rekening van de DBC die naar uw zorgverzekeraar wordt gestuurd. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis e.d.