AuroFocus Psychotherapie voor Kinderen en Jongeren

Wat voor psychotherapie?

In de psychotherapie zijn verschillende stromingen die steeds meer naar elkaar toegroeien. Zelf ben ik opgeleid in de cliëntgerichte psychotherapie en dit vormt nog steeds de basis van mijn werk.

Cliëntgerichte psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsverandering. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk en zingeving verhoogd. Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Klachten worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond. Cliëntgerichte psychotherapie helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met beperkingen, waardoor symptomen verdwijnen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de VCgP.

Cliëntgerichte psychotherapie is een bewezen effectieve vorm van behandeling ("evidence based") die zich goed kan meten met andere vormen van psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie.

Bij jongere kinderen wordt veel gebruik gemaakt van spel en andere creatieve middelen. Spel sluit aan bij de belevingswereld van kinderen en biedt voor hen een veilig kader om betekenis te geven aan hun problemen en er een uitweg uit te vinden. Praten over problemen is vaak te moeilijk of te bedreigend. De therapeut biedt het kind de gelegenheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt hem nieuwe inzichten te verwerven. Hij helpt het kind bij het herstel van eigen vermogens, zoals zelfvertrouwen, flexibiliteit en het ervaren van plezier. Bij oudere kinderen en adolescenten neemt het praten over de problemen en oplossingen een steeds belangrijkere plaats in.

Door na mijn basisopleiding verschillende cursussen en opleidingen te volgen maak ik inmiddels gebruik van meer methodieken. Zo maak ik nu ook gebruik van bijvoorbeeld Emotion Focused Therapy, Schematherapie, Oplossingsgerichte psychotherapie, Cognitieve gedragstherapie en EMDR.