AuroFocus Psychotherapie voor Kinderen en Jongeren

Vergoeding zorgverzekeraar

De gespecialiseerde GGZ (SGGZ) wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit het basispakket, mits uw huisarts of een andere arts daartoe verwezen heeft. Voor 2018 heb ik hiervoor contracten afgesloten met de volgende koepelverzekeraars: Achmea/Zilveren Kruis; CZ; Menzis; VRZ en VGZ. Voor meer informatie hierover kunt u contact met mij opnemen. De SGGZ wordt niet per zitting, maar per DBC (Diagnose Behandel Combinatie) gefactureerd.

Van belang is dat de overheid in toenemende mate de behandeling van bepaalde stoornissen niet meer vergoed. Zo worden bijvoorbeeld behandelingen van aanpassingstoornissen of relatieproblemen niet meer vanuit het basispakket vergoed. Indien dat op u van toepassing is wordt u daarover mondeling geïnformeerd. Voor niet verzekerde zorg wordt het OVP tarief (Nza) gehanteerd: 101,03 euro (45 minuten direct contact en 15 minuten verslaglegging en voorbereiding).

Binnen mijn praktijk is in beperkte mate ook ruimte voor behandelingen binnen de basis GGZ (BGGZ). Hiervoor heb ik in 2018 met de volgende koepelverzekeraars contracten afgesloten: Achmea/Zilveren Kruis en VRZ. In de andere gevallen kunt u zelf de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar en wordt er ongeveer 70% van het marktconforme tarief vergoed. Wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft (zie soort polis) krijgt u de behandelkosten volledig vergoed. Ook voor de BGGZ is een verwijzing van uw huisarts nodig.

De behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 niet meer door de zorgverzekeraars vergoed. Vanwege de transitie jeugdzorg zijn de gemeenten nu verantwoordelijk voor de jeugd GGZ. Ik heb een meerjarig contract met de gemeente Breda, waardoor de behandeling van kinderen en jongeren uit de volgende gemeenten vergoed worden: Breda; Oosterhout; Aalburg; Alphen Chaam; Baarle-Nassau; Drimmelen; Geertruidenberg; Werkendam; Woudrichem. Een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente is een voorwaarde voor een vergoeding van de behandelkosten.